• sns02
  • sns03
  • sns04
  • sns05
  • sns06
  • linkedin

การวิเคราะห์ตลาดผลิตภัณฑ์วาล์วประตูจีน

วาล์วประตูจีน การวิเคราะห์ตลาดผลิตภัณฑ์

จากการวิเคราะห์เทคโนโลยีวาล์วในประเทศและต่างประเทศและความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ แนวโน้มการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของวาล์วอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงและใหม่ของอุตสาหกรรมวาล์วได้รับการศึกษาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะ เกทวาล์ว , บัตเตอร์ฟลายวาล์ว , โกลบวาล์ว , วาล์วลดแรงดัน , บอลวาล์ว , เช็ควาล์ว

1. วาล์วสำหรับอุปกรณ์หลุมผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

2. วาล์วสำหรับท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทางไกล

3. วาล์วสำหรับพลังงานนิวเคลียร์

4. วาล์วน้ำมันนอกชายฝั่ง

5. วาล์วสำหรับปิโตรเคมีและพลังงานไฟฟ้า

6. วาล์วป้องกันสิ่งแวดล้อม

7. วาล์วสำหรับระบบโลหะวิทยา

8. วาล์วสำหรับอุตสาหกรรมอลูมินา

9. วาล์วสำหรับโรงงานเคมีขนาดใหญ่

10. วาล์วสำหรับการก่อสร้างในเมือง


เวลาโพสต์: 24 พ.ย.-2564